Historik

Wälimaa’s Taxi & Buss AB grundades 1970 och drivs än idag som ett familjeägt företag med lokal förankring i Norrbotten. Från att huvudsakligen sysslat med de två verksamhetsområdena taxi och linjetrafik med buss har verksamheten allt mer utvecklats mot bussbaserad beställningstrafik.

Under de fyrtio år som Wälimaa’s varit verksamma i branschen har vi utvecklat verksamheten allt eftersom och i dagsläget är vi på många områden vägledande inom branschen.

Aktuellt just nu